PQM-700UA – аналізатор параметрів якості електроенергії
 • Особливості
 • Характеристики

PQM-700UA розроблено для проведення реєстрації та аналізу основних параметрів якості електричної енергії в мережах з номінальними частотами 50 / 60 Гц згідно з: ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЕК 61000-4-30) , ГОСТ 30804.4.7-2013 (ГОСТ Р 51317.4.7–2008 (МЕК 61000-4-7:2002)) та ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010).

Отримати комерційну пропозицію

Особливості

 • похибка годинника реального часу ± 0,3 с / 24 години
 • автоматичне формування протоколів реєстрації
 • ступінь захисту корпусу IP65
 • програмне забезпечення SONEL Analysis 4

PQM-700UA адаптований для роботи у складних погодних умовах, не сприйнятливий до електричних полів (можливе встановлення безпосередньо на ЛЕП). Ступінь захисту корпусу відповідає IP65.

Конструкція реєстратора дозволяє працювати при температурі від -20°С до +55°C. Стабільна робота за від’ємних температур забезпечується за рахунок вбудованого обігріву.

У разі відключення зовнішнього живлення робота аналізатора підтримуватиметься за рахунок внутрішньої літій-іонної акумуляторної батареї.

PQM-700UA здійснює вимірювання й реєстрацію:

 • напруги постійного та змінного струму L1, L2, L3, N (чотири вимірювальні входи); мінімального, максимального, середнього й миттєвих значень напруги. Можливе спільне використання із трансформаторами напруги
 • сили постійного та змінного струму L1, L2, L3, N (чотири вимірювальні входи); мінімального, максимального, середнього й миттєвих значень сили струму. Можливе спільне використання із трансформаторами струму. Діапазон вимірювання залежить від типу струмовимірювальних кліщів: гнучкі кліщі F-1, F-2, F-3 (до 3000 А АС, вирізняються максимальним діаметром обхоплення), кліщі C-4 (1000 A AC) та кліщі C-6 (10 A AC), C-7 (100 А AC)
 • коефіцієнта пікових значень напруги і струму
 • частоти від 40 до 70 Гц
 • потужності: активної (P), реактивної (Q), потужності спотворень (D), повної (S)
 • енергії: активної (EP), реактивної (EQ), повної (ES)
 • коефіцієнта потужності cosφ, tgφ
 • коефіцієнта гармонічних втрат (К-фактор)
 • до 40-ї гармоніки напруги та струму
 • сумарного коефіцієнта гармонічних складових напруги THD U та THD I
 • короткочасної і тривалої дози флікера Pst та PLT
 • несиметрії за струмом і напругою
 • перенапруг, провалів, переривань із можливістю збереження осцилограм
 • осцилограм струму й напруги для кожного періоду усереднення

PQM-700UA розроблено для проведення реєстрації та аналізу основних параметрів якості електричної енергії в мережах з номінальними частотами 50 / 60 Гц згідно з: ГОСТ 30804.4.30-2013 (ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЕК 61000-4-30) , ГОСТ 30804.4.7-2013 (ГОСТ Р 51317.4.7–2008 (МЕК 61000-4-7:2002)) та ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010).

Отримати комерційну пропозицію

Параметр

Діапазон вимірювань і

умови

Роздільна здатність

Межа допустимої абсолютної похибки вимірювання

Напруга постійного та змінного струму URMS (середньоквадратичне значення f = 40–70 Гц)

20% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom для Unom ≥ 100 В

0,01% × Unom

± 0,005 Unom

Частота змінного струму f

Від 40 до 70 Гц для 10% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom

0,01 Гц

± 0,05 Гц

Середньоквадратичне значення гармонічних складових напруги UH, h (h = 1–40)

Від 0 до 200% Unom

0,01%×Unom

± 0,0015 × Unom

(UH, h вим. < 0,03 × Unom)

±0,05 × UH, h вим.

(UH, h вим. ≥ 0,03 × Unom

Сумарний коефіцієнт гармонічних складових напруги THDU (h = 2–40)

Від 0 до 100% (для URMS > 1% × Unom)

0,1%

± 0,05 × THDU вим.

Сила постійного та змінного струму (середньоквадратичне значення, f = 40–70 Гц) IRMS

Без використання кліщів

Від 0 до 1 В (3,6 ВP-P) K = 1000 А / 1 В

0,01% Inom

± 0,01% × Inom

З гнучкими кліщами F-1, F-2, F-3

Від 1 до 3000 А (~) (10000 АP-P)

0,01% × Inom

± 0,01 × IRMS вим.

± 0,02 × IRMS вим.

(з урахуванням дод. похибки від умов)

З вимірювальними кліщами C-4

Від 0,1 до 10 А (~)

Від 10 до 50 А (~)

Від 50 до 200 А (~)

Від 200 до 1000 А (~)

Від 1000 до 1200 А (~) (3600 АP-P)

0,01% × Inom

± (0,02 × IRMS вим. + 0,1 А)

± 0,03 × IRMS вим.

± 0,015 × IRMS вим.

± 0,0075 × IRMS вим.

± 0,005 × IRMS вим.

З вимірювальними кліщами C-6

Від 0,01 до 0,1 А (~)
Від 0,1 до 1 А (~)
Від 1 до 12 А (~)
(36 АP-P)

0,01% × Inom

± (0,03 × IRMS вим. + 1 mА)

± 0,025 × IRMS вим.

± 0,01 × IRMS вим.

З вимірювальними кліщами C-7

Від 0,01 до 100 А (~) (360 АP-P)

0,01% × Inom

± (0,005 × IRMS вим. + 0,02 А)

Середньоквадратичне значення гармонічних складових сили струму IH, h (h = 1–40)

Залежно від типу використовуваних кліщів (див. характеристики IRMS)

0,01% × Inom

± 0,005 × Inom

(IH, h < 0,1 × Inom)

± 0,05 × IH, h

( IH, h ≥ 0,1 × Inom)

Сумарний коефіцієнт гармонічних складових сили струму THDI (h = 2–40)

Від 0 до 100% (для IRMS > 1% × Inom)

0,1%

± 0,05 × THDим.

Активна потужність P та активна енергія EP

80% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom

2% × Inom ≤ IRMS ≤ Inom

Залежить від Unom та Inom

± 0,01 × √(δU2 + δI2 + δP2) × P(Ep) вим.

Реактивна потужність Q та реактивна енергія EQ

80% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom

2% × Inom ≤ IRMS ≤ Inom

Залежить від Unom та Inom

± 0,01 × √(δU2I2P2) × Q(EQ) вим.

Повна потужність S та повна енергія ES

80% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom

2% × Inom ≤ IRMS ≤ Inom

Залежить від Unom та Inom

± 0,01 × √(δU2 + δI2) × S(ES) вим.

Коефіцієнт потужності PF

Від 0 до 1
Для 50% × Unom ≤ URMS ≤ 150% × Unom

10% × Inom ≤ IRMS ≤ Inom

0,01

± 0,03

Активна та реактивна потужність гармонік

80% Unom ≤ URMS < 120% Unom

5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom

Залежить від Unom та Inom

± √(δUh2 + δIh2 + δPh2) ×   

Коефіцієнт зсуву фаз cosφ (DPF)

От 0 до 1

Для 50% × Unom ≤ URMS ≤ 120% × Unom

10% × Inom ≤ IRMS ≤ Inom

0,01

± 0,03

Кут зсуву фаз між напругою та силою струму φU, I

Від -180° до +180°

0,01°

± 1°

Короткочасна доза флікера Pst

Від 0,4 до 10

Для URMS ≥ 80% × Unom

0,01

± 0,1 × Pst вим.

Тривала доза флікера Plt

Від 0,4 до 10

Для URMS ≥ 80% × Unom

0,01

± 0,1 × Plt вим.

Кут зсуву фаз напруг φU

Від -180° до +180°

0,01°

±1°

Коефіцієнт несиметрії напруги за зворотною U2 / U1 і нульовою послідовністю U0 / U1

Від 0 до 10%

80% × Unom ≤ URMS≤ 150% × Unom   

0,1%

± 0,3%

Кут зсуву фаз сили струмів φI

Від -180° до +180°

0,01°

± 1°

Невизначеність годинника реального часу RTC (від -20°С до +55°С)

Години: хвилини: секунди: мілісекунди

1 мс

± 0,3 с / 24 години

URMS – виміряне значення напруги постійного та змінного струму (середньоквадратичне значення)
IRMS – виміряне значення сили постійного та змінного струму (середньоквадратичне значення)
Unom – номінальне значення напруги, встановлене в аналізаторі. Можливі установки напруг із групи: 110 / 190, 115 / 200, 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 400 / 690 (міжфазне / лінійне). У разі використання трансформаторів в аналізаторі можливе встановлення номінальної напруги (напруги вторинної обмотки) з групи: 100, 110, 115, 120 В. Отже, можливе встановлення номінальної напруги в діапазоні від 100 до 690 В
Inom – номінальне значення межі діапазону вимірювання для струмових роз’ємів аналізатора (кліщів)
K – коефіцієнт масштабного перетворення вхідних струмових роз’ємів аналізатора
h – порядковий номер гармоніки
UH, h вим – виміряне значення середньоквадратичного значення гармонічних складових напруги
IH, h вим – виміряне значення середньоквадратичного значення гармонічних складових сили струму

THDU вим – виміряне значення сумарного коефіцієнта гармонічних складових напруги
THDI вим – виміряне значення сумарного коефіцієнта гармонічних складових сили струму
P(Ep) вим – виміряне значення активної потужності (активної енергії)
Q(EQ) вим – виміряне значення реактивної потужності (реактивної енергії)
S(ES) вим – виміряне значення повної потужності (повної енергії)
Pst вим - виміряне значення короткочасної дози флікера
Plt вим – виміряне значення тривалої дози флікера