Екомоніторинг на видобувному підприємстві згідно з українськими та світовими стандартами

Розвиток промисловості має як безперечні переваги для суспільства, так і згубні наслідки. Індустріальні потужності, зокрема видобувні, незмінно залишають слід на тілі планети й впливають на здоров’я її мешканців. Тож для всіх операторів промислової галузі важливим є сучасне аналітичне обладнання, яке здійснюватиме екологічний моніторинг і допоможе звести до мінімуму побічні ефекти роботи підприємств.

Екомоніторинг на видобувному підприємстві згідно з українськими та світовими стандартами

Розуміючи масштаби того, як впливає постійний процес видобування сировини й палива з надр землі на навколишнє середовище, а також намагаючись контролювати ризики, світові інституції розробили низку рекомендацій щодо моніторингу в цій галузі. Важливим аспектом є функціонування системи екологічного менеджменту на підприємствах.

Оцінити вплив індустрії на людей і планету

Відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати Директиву 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про управління відходами добувної промисловості (Директива 2006/21/ЄС Європейського парламенту та ради від 15 березня 2006 року про поводження з відходами видобувної промисловості та внесення змін до Директиви 2004/35/ЄС – Заява Європейського парламенту, ради й комісії).

Паралельно відповідальні бізнеси як у країнах Євросоюзу, так і в Україні впроваджують у себе стандарти ESG (Environmental, Social, Governance – «Екологічне, соціальне, корпоративне управління»). Це комплекс критеріїв, за якими можна достовірно оцінити ставлення компанії до персоналу, постачальників і клієнтів, ефективність керівництва й дотримання умов праці, а також вплив діяльності підприємства на планету й людство.

Отже, перед українськими видобувними підприємствами все чіткіше постає перспектива подбати про сучасне аналітичне обладнання, здатне здійснювати екомоніторинг згідно з вітчизняними й світовими стандартами.

ХЛР – лідер зі встановлення систем екомоніторингу

ТОВ «Хімлаборреактив» – провідний постачальник систем для всебічного моніторингу довкілля на ринку України. У компанії працює окремий департамент «Екомоніторинг», а його експерти мають прямі зв’язки з передовими світовими виробниками аналітичного обладнання.

Ще у 2016 році ХЛР першим в Україні встановив автоматизовану систему моніторингу навколишнього середовища. Відтоді можливості в цій галузі значно розширилися, і тепер у нас можна замовити рішення «під ключ» для екологічного моніторингу таких точок контролю: повітря, поверхневих і підземних вод, шуму й вібрації, управління відходами.

Повітря

До повітря висуваються вимоги щодо вмісту пилу, оксидів сірки й азоту, твердих частинок, свинцю. Утворення пилу є великою проблемою, яку спричиняє розроблення кар’єрів (пил виникає переважно з інертних ґрунтових і гірських порід), а також робота допоміжних об’єкти видобувної галузі.

Компанія «Хімлаборреактив» постачає готові системи моніторингу, які демонструють Індекс якості повітря (AQI) та інші показники забруднювачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (списки А і Б).

Також в асортименті ХЛР портативні пиломіри й багатокомпонентні газоаналізатори для захисту персоналу від впливу шкідливих чинників (можуть вимірювати токсичні, горючі компоненти за шкалою від 1 до 18).

Поверхневі води

Передусім важливо зберегти поверхневі водотоки й оптимізувати вимоги до забору води.

До комплексу гідрологічних моніторингових заходів входять:

 • Контроль завислих речовин у населеному пункті
 • Оптимізація використання води на переробних підприємствах і очищення стоків, включно з автомийками
 • Створення максимально закритих систем водопостачання, де воду будуть застосовувати повторно
 • Оптимізоване використання води для контролю пилопоглинальної системи
 • Регулярне очищення технологічних вод

У місцях, де точково скидаються очищені стоки з розроблення кар’єрів до поверхневих водотоків, рекомендовано контролювати такі показники: pH, біохімічне споживання кисню, загальний вміст завислих речовин, нітрати, хімічну потребу в кисні, загальні вуглеводні.

ХЛР пропонує низку технологічних варіантів для визначення рівня води, потоку / випуску і якості поверхневих вод:

 • Датчики рівня поверхневої води
 • Прилади, що обчислюють потік і витрату поверхневої води: портативні або стаціонарні пости
 • Зонди – вимірювачі якості води (портативні і стаціонарні)

Підземні води

Контроль підземних вод передбачає:

 • Оцінювання гідрогеологічного режиму навколо кар’єру і в його околицях
 • Оптимізацію розташування та протяжності (план площі й глибини) видобутку, що завадить значному впливу на ресурси підземних вод
 • Запровадження моніторингу ґрунтових вод, де це можливо, у межах системи екологічного менеджменту

Там, де є точкове скидання очищених стоків із розроблення кар’єрів до ґрунтових вод, показники контролю мають базуватися на оцінці якості наявних ґрунтових вод і асиміляційної здатності, а також відповідати екологічному законодавству і стандартам.

ХЛР постійно розробляє рішення для контролю ґрунтових вод, зокрема, моніторингу рівня води, глибини води, тиску, температури та провідності води. Завдяки різним варіантам виконання вимірювачів, датчиків і зондів можна не лише отримувати дані про ґрунтові води «в полі», а й передавати дистанційно – це економія часу і ресурсів. Деякі прилади, даючи можливість дослідження за багатьма параметрами, водночас є досить компактними, щоб розмістити їх практично в будь-якій моніторинговій свердловині.

Шум і вібрація

Усі живі істоти на Землі зазнають постійного впливу вібрації, як наземної, так і повітряної. Особливо це відчувається на територіях, прилеглих до підприємств, де часто використовуються руйнівні методи видобутку. Тож у галузі розроблення кар’єрів і допоміжної діяльності рекомендованими рівнями шуму від робіт на місці є:

 • Денний час: з 08:00 до 20:00 год LAeq (1 год) – до 55 дБА
 • Нічний час: з 20:00 до 08:00 год LAeq (1 год) – до 45 дБА

Земна вібрація: пікова швидкість частинок – 12 мм/с, визначена в будь-якому з трьох взаємно ортогональних напрямків у місці вимірювання (для вібрації з частотою менше 40 Гц).

Надлишковий тиск повітря: 125 дБ (лінійне максимальне пікове значення), з довірчим діапазоном 95 %.

ХЛР має у своєму портфелі значний асортимент портативних шумомірів і віброметрів для періодичних вимірювань шумового й вібраційного навантаження під час виробництва, а також стаціонарних автоматичних систем для постійного довготривалого моніторингу параметрів шуму й вібрації.

Серед характеристик портативних шумомірів 1 класу й віброметрів за трьома осями – можливість вимірювання в діапазоні частот від 0,5 Гц до 20 кГц, частотного аналізу в режимі реального часу в діапазонах 1/1 та 1/3 октави, одночасного вимірювання шуму згідно з IEC 61672-1:2013 і вібрації згідно з ISO 8041:2005, ISO 20816-1 в одному приладі.

Управління відходами

Розробляючи кар’єри й провадячи пов’язану з ними діяльність, промислові підприємства спричиняють великі об’єми відпрацьованої сировини й матеріалів. Тут і залишки після техобслуговування заводу / транспортного засобу, і багато інших джерел забруднення.

У світі вже давно склалася практика управління, яка передбачає:

 • Мінімізацію утворення відходів
 • Повторне використання й перероблення непридатних матеріалів, зокрема неякісної породи, що виникає з глинистих / мулових матеріалів
 • Перероблення та повторне використання побічних продуктів із блоку виробництва бетону й асфальту
 • Заборону спалювати, утилізувати або змішувати відходи без узгодження з місцевою владою
 • Зберігання в спеціально відведених місцях особливих небезпечних відходів (олив та бочок із-під них, оливних фільтрів, батарей, люмінесцентних ламп і картриджів для принтерів), їх перероблення або утилізацію

Крім того, обов’язковим є контроль відходів видобувної галузі на вміст радіоактивних ізотопів, які негативно впливають на довкілля й здоров’я персоналу.

ТОВ «Хімлаборреактив» постачає портативні дозиметри-радіометри, що вимірюють дозу радіоактивного випромінення та ідентифікації радіоізотопів. Завдяки високочутливому лічильнику Гейгера-Мюллера або сцинтиляційним детекторам ці прилади здатні:

 • Виявляти й локалізувати радіоактивні, ядерні матеріали за їх зовнішнім гамма-, бета-, альфа, рентген- і нейтронним випромінюванням
 • Ідентифікувати конкретні радіоізотопи, використовуючи вбудовану бібліотеку

Спектрометри-радіометри від ХЛР зарекомендували себе як прецизійні пристрої, які контролюють якісноий і кількісний склад радіонуклідів у пробах води, сировини, промислових, будівельних і лісоматеріалів, природних об’єктів (ґрунт, рослинність тощо), у продукції металургійної промисловості та в інших сферах. Цим приладом визначають питомі активності широкого переліку альфа-, бета- й гамма-випромінювальних радіонуклідів.

Компанія «Хімлаборреактив» забезпечує повний цикл сервісної підтримки для систем моніторингу довкілля. Наші фахівці встановлюють сучасне технологічне обладнання й проводять необхідні тренінги для персоналу підприємства. Звертайтеся – і Ви переконаєтеся, що наш сервіс відповідає всім українським і міжнародним стандартам!

У мене є питання...

Вітаю!

Вам, можливо, буде цікаво:
Розвиваємо авіаційну інфраструктуру – ділимося досвідом
19 / 04 / 2024
Розвиваємо авіаційну інфраструктуру – ділимося досвідом
SCHOTT – виробник високоякісних оптичних матеріалів і новий постачальник ХЛР
02 / 04 / 2024
SCHOTT – виробник високоякісних оптичних матеріалів і новий постачальник Х...
Семінар «Застосування цементобетонів»: ХЛР запропонував рішення для контролю якості
28 / 03 / 2024
Семінар «Застосування цементобетонів»: ХЛР запропонував рішення для контрол...
Конференція СOATINGS_UA: разом забезпечимо зростання українського ринку покриттів!
06 / 03 / 2024
Конференція СOATINGS_UA: разом забезпечимо зростання українського ринку пок...
Із Різдвом та Новим роком!
29 / 12 / 2023
Із Різдвом та Новим роком!
На свій день народження ХЛР провів благодійний ярмарок
28 / 12 / 2023
На свій день народження ХЛР провів благодійний ярмарок
Ідеальний газовий хроматограф для нафтогазової галузі
22 / 11 / 2023
Ідеальний газовий хроматограф для нафтогазової галузі
Перевіряємо стійкість до стирання та руйнування за ДСТУ!
09 / 11 / 2023
Перевіряємо стійкість до стирання та руйнування за ДСТУ!